Giải ảnh 2019- Kết quả thi tháng 4

30/05/2019 15:57

Tháng 4 có 80 ảnh Bìa, 39 ảnh Bộ, và 16 ảnh Đơn dự thi

Tháng 4 tiếp nhận số lượng ảnh dự thi tăng hơn nhiều so với tháng 3. Tuy nhiên, về chất lượng các tác phẩm chưa tốt, một số tác giả lặp lại nội dung nên chủ đề cũng không được phong phú.

Tháng 4 có 80 ảnh Bìa, 39 ảnh Bộ, và 16 ảnh Đơn dự thi

Kết quả xét chọn ra các tác phẩm top 3, được lọt vào vòng Chung kết như sau:

Hạng mục ảnh Bìa:

-       Tác phẩm “Khám phá thác hang Én” của tác giả Phan Thị Khánh (61,5 điểm)
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t4-24-kham-pha-thac-hang-en-phan-thi-khanh-15671.htm

-       Tác phẩm “Bình minh trên đồi mâm xôi Mù Cang Chải” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện (56 điểm)
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t4-70-binh-minh-tren-doi-mam-xoi-mu-cang-chai-nguyen-ngoc-thien-15777.htm

-       Tác phẩm “Nguyện cầu” của tác giả Lương Nam Nhật Long (55 điểm)
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t4-78-nguyen-cau-luong-nam-nhat-long-15785.htm

Hạng mục Ảnh Bộ

-       Bộ tác phẩm “Lễ tang sư cả Chăm Bà ni” của tác giả Ngô Quang Phúc (59 điểm)

-       Bộ tác phẩm “Hang Én” của tác giả Phan Thị Khánh (58 điểm)
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t4-4-hang-en--phan-thi-khanh-15674.htm

-       Bộ tác phẩm “Rớ Chồ trên Cửa Đại” của tác giả Nguyễn Quang Trung (56 điểm)

Hạng mục Ảnh Đơn

-       Tác phẩm “VNA trong lòng du khách” của tác giả Vũ Minh Đức (54,5 điểm)
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t4-4-vna-trong-long-du-khach-vu-minh-duc-15791.htm

-       Hai tác phẩm “Đến Sài Gòn” (49 điểm) và “Bầu trời bình minh” (49 điểm) cùng của tác giả Nguyễn Ngọc Hải.
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t4-14-den-sai-gon-nguyen-ngoc-hai-15801.htm
http://heritage.vietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t4-16-bau-troi-binh-minh-nguyen-ngoc-hai-15803.htm

Bình luận