Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019- Kết quả chấm thi tháng 5

02/07/2019 18:39

Tháng 5 có 53 ảnh Bìa, 19 ảnh Bộ, và 11 ảnh Đơn dự thi


Tác phẩm “Tình mẹ Vooc Chà Vá chân nâu tại Sơn Trà” của tác giả Ngân LiênTháng 5 có 53 ảnh Bìa, 19 ảnh Bộ, và 11 ảnh Đơn dự thi

Kết quả xét chọn ra các tác phẩm top 3, được lọt vào vòng Chung kết như sau:

Hạng mục ảnh Bìa:

-       Tác phẩm “Tình mẹ Vooc Chà Vá chân nâu tại Sơn Trà” của tác giả Ngân Liên   (56.5 điểm)

-       Tác phẩm “Nắng sớm” của tác giả Đinh Công Tâm (56 điểm)

-       Tác phẩm “Làng chài Cái Bèo, vịnh Lan Hạ” của tác giả Trần Quang Quý ( 55.5 điểm)

Hạng mục Ảnh Bộ

-       Bộ tác phẩm “Gìn giữ nghề chạm bạc Đồng Xâm” của tác giả Phan Thị Khánh  (59.5 điểm)

-       Bộ tác phẩm “Hầu đồng” của tác giả Hoàng Mạnh Cường (56.5 điểm)

-       Bộ tác phẩm “Lễ hội Rija Praung của người Chăm” của tác giả Ngô Quang Phúc (56.5 điểm)

Hạng mục Ảnh Đơn

-       Tác phẩm “Đến đảo Phú Quốc” của tác giả Nguyễn Ngọc Hải   (53.5 điểm)

-       Tác phẩm “Trước giờ cất cánh” của tác giả Ngân Liên (51.5 điểm)

-       Tác phẩm “Chiều phi trường” của tác giả Nguyễn Hoàng Ninh (50.5 điểm)

Ban tổ chức vẫn liên tục tiếp tục nhận ảnh dự thi cho các tháng thi tiếp theo tại địa chỉ email: heritagevna@gmail.com. Kết quả chấm chọn các tác phẩm Top 3 lọt vào Chung kết sẽ được thông báo và khoảng trung tuần các tháng kế tiếp trên website http://heritagevietnamairlines.com/giai-thuong-heritage/tin-tuc-giai; và fanpage chính hức của Giải ảnh: https://www.facebook.com/Giải-thưởng-nhiếp-ảnh-Heritage-Hành-trình-di-sảnBình luận