Từ nay đến hết 30/5/2019, Hội viên Bông Sen Vàng khi mua vé và bay 1 chuyến khứ hồi châu Âu hạng Phổ thông Đặc biệt (hạng đặt chỗ W, Z) trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay VN sẽ được tặng ngay thẻ hội viên hạng Vàng. Ưu đãi được áp dụng với:

- Hội viên hạng thẻ Bạc hoặc Titan có địa chỉ thư tín tại Việt Nam và có tích lũy từ 12.000 dặm xét hạng trở lên tại thời điểm mua vé.

- Hành trình bao gồm tối thiểu hai chặng bay chính có điểm khởi hành từ Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh đến Paris/Frankfurt/London và chặng về từ Paris/Frankfurt/London đến Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh.

- Xuất vé, khởi hành và hoàn thành hành trình trong giai đoạn áp dụng trên.


Bình luận