Hội viên Bông Sen Vàng mua bảo hiểm PVI trên trang web:
www.pvionline.com.vn sẽ nhận được 20 dặm thưởng với mỗi 100.000 VNĐ chi phí. Hội viên hãy nhập số thẻ của mình sau khi hoàn tất các bước mua bảo hiểm để nhận dặm thưởng được tự động được chuyển vào tài khoản. Ngoài ra, hội viên còn được hưởng nhiều ưu đãi khác như: giảm 30% phí bảo hiểm vật chất xe ô tô; 40% phí bảo hiểm tai nạn cá nhân; 40% phí bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế… 

Bình luận