Từ
tháng 8/2018, hội viên Bông Sen Vàng có thể mua dặm/chng bay xét hạng và thanh toán trực tuyến tại trang web www.vietnamairlines.com mà không cn phải tới các chi nhánh của Vietnam Airlines như trước đây.

Nhân dp ra mắt chức năng mới, từ nay đến hết 30/11/2018, hội viên được nhận ưu đãi gim 10% đơn giá từ 2.250.000 VNĐxuống còn 2.025.000 VNĐ khi mua 1 chng bay xét hạng hoặc mua 1.000 dặm xét hạng. Chương trình có các điều kiện, điều khoản kèm theo và chỉ áp dng cho hội viên mua tại trang web www.vietnamairlines.com

Bình luận